Η κα Φωτούλα Βουδούρη είναι Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Στα πλαίσια της πτυχιακής της εκπαίδευσης, απέκτησε γνώση και εμπειρία σε θέματα λειτουργίας εργαστηριακών τμημάτων (Μικροβιολογικό – Ιολογικό – Μυκητολογικό, Βιοχημικό – Ορμονολογικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσίας – Αιμοληψίας, Ανοσολογικό και Παθολογοανατομικό). Παράλληλα, εκπαιδεύτηκε ως παρατηρήτρια στο Εργαστήριο Σπερματολογίας στις συμβατικές και εξειδικευμένες αναλύσεις, τις τεχνικές κατάψυξης και επεξεργασίας του ανδρικού σπέρματος.

Από το 2005 εώς σήμερα, αποτελεί στέλεχος του Εργαστηρίου μας, με αρμοδιότητες που αφορούν όλη τη γκάμα των λειτουργικών διεργασιών. Συμμετέχει στο πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Εργαστηρίου και παρακολουθεί σε ετήσια βάση μετεκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων. Πιστοποιημένη από την ESHRE για τη διενέργεια της Βασικής Ανάλυσης Σπέρματος.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κλινικών Εμβρυολόγων.