Ποιότητα

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος διακρίνεται για την  παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Συνεχίζοντας την προσπάθεια για την βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και  ευρισκόμενο μόνιμα στα χνάρια της πρωτοπορίας και της καινοτομίας σας γνωστοποιούμε ότι το Εργαστήριό μας διέπεται πλέον από τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που βασίζεται στις προδιαγραφές που ορίζονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15189:2012.

Η συνεχής επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού, η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εφαρμογή της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή εργαστηριακή πρακτική αποτελούν τους πυλώνες στους οποίους στηρίζονται οι αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το πρότυπο ΕΝ 15189 αφορά Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης. Οι απαιτήσεις του ενσωματώνουν αυτές του ΕΝ 15189:2012 με πρόσθετες ερμηνείες και προδιαγραφές που αφορούν σε όλο το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εργαστηριακών διεργασιών.

Αντικείμενό της αποτελεί η:

  • διερεύνηση
  • ταυτοποίηση
  • περιγραφή

όλων των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με τους λειτουργικούς μηχανισμούς του ανδρικού σπέρματος.

Το Εργαστήριο παρέχει ολοκληρωμένες διαγνωστικές υπηρεσίες, που αφορούν:

  • συμβατικές και εξειδικευμένες αναλύσεις σπέρματος

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων (Π.Ο.Υ., ESHRE-SIGA), που ακολουθεί το Εργαστήριο, η σωστή διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης του σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση από έμπειρους, καλά εκπαιδευμένους επιστήμονες, χωρίς τη μεσολάβηση αυτόματων αναλυτών.

Η χρήση αυτόματων αναλυτών δεν επιτυγχάνει την ορθή εξέταση και αξιολόγηση των παραμέτρων του σπέρματος. Τα τεχνολογικά τους συστήματα δεν μπορούν να αντιληφθούν με ακρίβεια τη φύση του σπερματικού δείγματος όπως το έμπειρο ανθρώπινο μάτι κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση. Σύμφωνα με τις συστάσεις της ESHRE-SIGA (1997, 2010), η χρήση αναλυτών δεν ενδείκνυται στην εργαστηριακή ρουτίνα της αξιολόγησης του ανδρικού σπέρματος.

Ως εκ τούτου, τα στελέχη του Εργαστηρίου Σπερματολογίας διαθέτουν την επιστημονική γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία, που διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας, ως πρότυπη μονάδα εργαστηριακής διάγνωσης των προβλημάτων του ανδρικού σπέρματος, διέπεται από τις αρχές ενός διεθνώς αναγνωρισμένου αυστηρού Συστήματος Ποιότητας, που περιλαμβάνουν:

  • Την υιοθέτηση της τυποποιημένης εφαρμογής διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών και κριτηρίων
  • Την συστηματική συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου
  • Την ενσωμάτωση στην εργαστηριακή πρακτική προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας  των  αποτελεσμάτων

Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του Εργαστηρίου, παρέχει στους εξεταζομένους και στους θεράποντες ιατρούς, ασφάλειακαιυψηλή ποιότητα σε όλο το φάσμα των διαδικασιών που διενεργεί το Εργαστήριο.

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος στα πλαίσια εναρμόνισης των εργαστηριακών του αναλύσεων με τις προδιαγραφές διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων  (Karolinska University – Σουηδία & Cleveland Clinic – Η.Π.Α.), συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχεται από το Ανδρολογικό Εργαστήριο του Karolinska University Hospital, υπό την αιγίδα της ESHRE – SIGA (European Society of Human Reproduction – Special Interest Group in Andrology).

Επιπλέον, ειδικότερα για την εξέταση της Μορφολογίας Σπέρματος, το Εργαστήριο αποτελεί μέλος προγράμματοςΕξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου υπό την επίβλεψη των Kruger και Franken (Tygerberg – South Africa).