Επιμόρφωση - Ποιοτικός Έλεγχος

Τα εργαστηριακά στελέχη συμμετέχουν σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και τον αρτιότερο συντονισμό τους στα πλαίσια της ομαδικής συνεργασίας.

Μέσω ενός αυστηρού προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, επιτυγχάνεται η στατιστική σύγκλιση μεταξύ των μετρήσεων των εργαστηριακών επιστημόνων. Οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ακρίβεια από όλους ανεξαιρέτως τους εργαστηριακούς συνεργάτες.

Τα στελέχη του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, πρωτοστατούντων των ιδρυτών του,Δρ Γεωργίου Λυμπερόπουλου και Λίνας Ευγενή, μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αρχές, που συνιστούν την κινητήρια δύναμη του Εργαστηρίου:

  • Επαγγελματισμό
  • Υπευθυνότητα
  • Συγκροτημένη σκέψη
  • Ηθική ακεραιότητα
  • Σοβαρότητα
  • Ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες του εξεταζομένου

Στοχεύουμε στην παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών, που διέπονται από  αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα. Στα πλαίσια αυτά βασίζεται και η εφαρμογή ενός αυστηρούΣυστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΝ 15189:2012) με προοπτική τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, το Εργαστήριο συμμετέχει σε προγράμματα Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα και επιστήμονες του εξωτερικού:

  • Karolinska University (Σουηδία)
  • Franken & Kruger EQC (Tygerberg – Ν. Αφρική)
  • Cleveland Clinic (Η.Π.Α.)