Το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος διακρίνεται για την  παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Συνεχίζοντας την προσπάθεια για την βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και  ευρισκόμενο μόνιμα στα χνάρια της πρωτοπορίας και της καινοτομίας σας γνωστοποιούμε ότι το Εργαστήριό μας διέπεται πλέον από τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που βασίζεται στις προδιαγραφές που ορίζονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15189:2012.

Η συνεχής επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού, η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εφαρμογή της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή εργαστηριακή πρακτική αποτελούν τους πυλώνες στους οποίους στηρίζονται οι αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το πρότυπο ΕΝ 15189 αφορά Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης. Οι απαιτήσεις του ενσωματώνουν αυτές του ΕΝ ISO 9001 :2008 με πρόσθετες ερμηνείες και προδιαγραφές που αφορούν σε όλο το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εργαστηριακών διεργασιών.