Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος είναι μία εξειδικευμένη μονάδα παροχής επιστημονικών υπηρεσιών στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

Αντικείμενό της αποτελεί η:

  • διερεύνηση
  • ταυτοποίηση
  • περιγραφή

όλων των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με τους λειτουργικούς μηχανισμούς του ανδρικού σπέρματος.

Το Εργαστήριο παρέχει ολοκληρωμένες διαγνωστικές υπηρεσίες, που αφορούν:

  • συμβατικές και εξειδικευμένες αναλύσεις σπέρματος
  • επεξεργασία δειγμάτων για ενδομήτρια σπερματέγχυση
  • κατάψυξη και κρυοσυντήρηση σπέρματος για ιδία χρήση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων (Π.Ο.Υ., ESHRE-SIGA), που ακολουθεί το Εργαστήριο, η σωστή διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης του σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση από έμπειρους, καλά εκπαιδευμένους επιστήμονες, χωρίς τη μεσολάβηση αυτόματων αναλυτών.

Η χρήση αυτόματων αναλυτών δεν επιτυγχάνει την ορθή εξέταση και αξιολόγηση των παραμέτρων του σπέρματος. Τα τεχνολογικά τους συστήματα δεν μπορούν να αντιληφθούν με ακρίβεια τη φύση του σπερματικού δείγματος όπως το έμπειρο ανθρώπινο μάτι κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση. Σύμφωνα με τις συστάσεις της ESHRE-SIGA (1997, 2010), η χρήση αναλυτών δεν ενδείκνυται στην εργαστηριακή ρουτίνα της αξιολόγησης του ανδρικού σπέρματος.

Ως εκ τούτου, τα στελέχη του Εργαστηρίου Σπερματολογίας διαθέτουν την επιστημονική γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία, που διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών αποτελεσμάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας, ως πρότυπη μονάδα εργαστηριακής διάγνωσης των προβλημάτων του ανδρικού σπέρματος, διέπεται από τις αρχές ενός διεθνώς αναγνωρισμένου αυστηρού Συστήματος Ποιότητας (EN ISO 9001:2008), που περιλαμβάνουν:

  • Την υιοθέτηση της τυποποιημένης εφαρμογής διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών και κριτηρίων
  • Την συστηματική συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου
  • Την ενσωμάτωση στην εργαστηριακή πρακτική προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας  των  αποτελεσμάτων

Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του Εργαστηρίου, παρέχει στους εξεταζομένους και στους θεράποντες ιατρούς, ασφάλειακαιυψηλή ποιότητα σε όλο το φάσμα των διαδικασιών που διενεργεί το Εργαστήριο.

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος στα πλαίσια εναρμόνισης των εργαστηριακών του αναλύσεων με τις προδιαγραφές διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων  (Karolinska University – Σουηδία & Cleveland Clinic – Η.Π.Α.), συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχεται από το Ανδρολογικό Εργαστήριο του Karolinska University Hospital, υπό την αιγίδα της ESHRE – SIGA (European Society of Human Reproduction – Special Interest Group in Andrology).

Επιπλέον, ειδικότερα για την εξέταση της Μορφολογίας Σπέρματος, το Εργαστήριο αποτελεί μέλος προγράμματος Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου υπό την επίβλεψη των Kruger και Franken (Tygerberg – South Africa).

Better Doctors. Better Care

Quisque nec quam convallis, scelerisque risus in, viverra ipsum. Mauris sed molestie magna. Nunc auctor aliquet tortor in venenatis.

Κριτικές από πελάτες μας

Quisque nec quam convallis, scelerisque risus in, viverra ipsum. Mauris sed molestie magna. Nunc auctor aliquet tortor in venenatis.
[dt_testimonials number=»4″]

Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας, ως πρότυπη μονάδα εργαστηριακής διάγνωσης των προβλημάτων του ανδρικού σπέρματος, διέπεται από τις αρχές ενός διεθνώς αναγνωρισμένου αυστηρού Συστήματος Ποιότητας (EN ISO 9001:2008)