ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ + ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ + ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ + ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ + ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ + ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (SORP)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛΛ. ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΆ TYGERBERG
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΕΡΑΤΟΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΣΩΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ & ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (Mycoplasma/Ureplasma)
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (Chlamydia)
Ανίχνευση mycoplasma/ureaplasma και chlamydia με τη μέθοδο PCR

ΠΛΗΡΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ
α-ΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ
ΕΛΑΣΤΑΣΗ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

MAR TEST IgG
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΠ. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ IgG
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΠ. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ IgA

ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
ΤΕΣΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
ΤΕΣΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ (ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΛΙΝΗΣ)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ (HBA)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (SORP)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (HOS TEST)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ (ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΤΕΣΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ (ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΛΙΝΗΣ)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ (HBA)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ