Είναι το σπέρμα μου πάντα το ίδιο;

Το φαινόμενο της εποχιακής διακύμανσης έχει καταγραφεί για το σπέρμα, […]