Σπερματοδιάγραμμα & Διάγνωση Σπέρματος

Τι είναι το σπερματοδιάγραμμα;

Το σπερματοδιάγραμμα και όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις του σπέρματος, απλές και εξειδικευμένες, διενεργούνται σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεκτές αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και άλλων προβεβλημένων κέντρων εργαστηριακών ερευνών του εξωτερικού (π.χ. αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης μορφολογίας κατά Tygerberg). ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Υ (6η ΕΚΔΟΣΗ)

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του Εργαστηρίου είναι πάντα πρόθυμοι να παράσχουν την βέλτιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε κάθε άνδρα που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Σε όλα τα στάδια της επίσκεψης, από τον καθορισμό του ραντεβού εως την παραλαβή των αποτελεσμάτων, βρίσκονται δίπλα στον εξεταζόμενο, έτοιμοι να συζητήσουν διεξοδικά μαζί του κάθε ιδιαιτερότητα, απορία ή απαίτησή του.

Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εξατομικευμένη περίπτωση, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαγνωστικές του ανάγκες. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί η βασική εξέταση (σπερματοδιάγραμμα και μορφολογία σπέρματος) ή ο πλήρης έλεγχος του σπέρματος, υπό τη μορφή ‘πακέτου’ εξετάσεων.

 • Η βασική ανάλυση σπέρματος αποτελεί τον πρωταρχικό γνώμονα, που θα καθορίσει αν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων. Περιλαμβάνει το Σπερματοδιάγραμμα και την Αξιολόγηση Μορφολογίας Σπέρματος.
 • Ο πλήρης έλεγχος σπέρματος συνιστά μία ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του σπέρματος, που παρέχει στον κλινικό ιατρό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση πάνω στην οποία θα βασιστεί η θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου άνδρα.
  Περιλαμβάνει τη βασική ανάλυση (σπερμοδιάγραμμα και αξιολόγηση μορφολογίας σπέρματος) και επιπλέον, τη δοκιμαστική απομόνωση των καλύτερων σπερματοζωαρίων και μελέτη της μακροβιότητάς τους  εντός καλλιεργητικού υλικού για ένα ή περισσότερα 24ωρα.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων (Π.Ο.Υ., ESHRE-SIGA), που ακολουθεί το Εργαστήριο, η σωστή διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης του σπέρματος πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση από έμπειρους, καλά εκπαιδευμένους επιστήμονες, χωρίς τη μεσολάβηση αυτόματων αναλυτών. Η χρήση αυτόματων αναλυτών για το σπερματοδιάγραμμα δεν επιτυγχάνει την ορθή εξέταση και αξιολόγηση των παραμέτρων του σπέρματος. Τα τεχνολογικά τους συστήματα δεν μπορούν να αντιληφθούν με ακρίβεια τη φύση του σπερματικού δείγματος όπως το έμπειρο ανθρώπινο μάτι κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες συστάσεις της ESHRE-SIGA(1997, 2010), η χρήση αναλυτών δεν ενδείκνυται στην εργαστηριακή ρουτίνα της αξιολόγησης του ανδρικού σπέρματος.

Το Σπερμοδιάγραμμα διενεργείται με βάση τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (2022) και της ESHRE-SIGA και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εξής παραμέτρων:

 • Φυσικά χαρακτηριστικά (όψη, χροιά, ρευστοποίηση, ιξώδες, pH)
 • Ποσοτικά στοιχεία (όγκος σπέρματος, συγκέντρωση και ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων)
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων σε 4 κατηγορίες (ταχεία προωθητική, νωθρή προωθητική, επιτόπια, ακινησία)
 • Ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
 • Καταγραφή μικροσκοπικών ευρημάτων (στρογγυλά κύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, ερυθρά, βακτήρια)
 • Ανοσολογικά στοιχεία (συγκολλήσεις)

Για να δείτε για ποιες τιμές ένα σπερμοδιάγραμμα θεωρείται φυσιολογικό σύμφωνα πάντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δείτε τις Φυσιολογικές Τιμές για το Σπερμοδιάγραμμα στο τμήμα των Συχνών Ερωτήσεων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση 400 τουλάχιστον σπερματοζωαρίων σε μονιμοποιημένα παρασκευάσματα, κεχρωσμένα με χρώση Παπανικολάου. Καταγράφεται ξεχωριστά η παρουσία τυχόν μεμονωμένων μορφολογικών εκτροπών ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του σπερματοζωαρίου (κεφαλής, ενδιαμέσου τμήματος, ουράς ή κυτταροπλασματικών υπολειμμάτων), οι οποίες σηματοδοτούν ενδείξεις συγκεκριμένων παθολογικών διαταραχών.

Μικροβιολογικός έλεγχος σπέρματος

Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού πλάσματος

 • Στα σπερματοζωάρια
  • Ακροσίνη
  • Κρεατινική φωσφοκινάση
 • Στο σπερματικό πλάσμα
  • Έλεγχος προστάτη: όξινος φωσφατάση, κιτρικό οξύ, ψευδάργυρος
  • Έλεγχος επιδιδυμίδας: α-γλυκοσιδάση
  • Έλεγχος σπερματοδόχων κύστεων: φρουκτόζη