Θεραπεία

Θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας

Η προσπάθεια για την θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας παρουσιάζει δυσκολίες και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί απογοητεύσεις. Συνήθως η διαδικασία απαιτεί χρόνο και τα αποτελέσματά της δεν φαίνονται άμεσα. Χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες  (1 κύκλος σπερματογένεσης) μετά την ολοκλήρωση μιας θεραπείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει βελτιωθεί η ποιότητα του σπέρματος.

Θεραπεύσιμη αιτία

Όταν εντοπίζεται μία συγκεκριμένη, θεραπεύσιμη αιτία, ο ιατρός συστήνει την αντίστοιχη αγωγή. Η θεραπεία μπορεί να είναι:

  • Φαρμακευτική – σε περιπτώσεις φλεγμονής, ορμονικών διαταραχών ή στυτικής δυσλειτουργίας (π.χ. αντιβιοτικά, ορμονικά σκευάσματα κλπ)
  • Χειρουργική – σε περιπτώσεις απόφραξης (π.χ. αποκατάσταση κιρσοκήλης, διάνοιξη φραγμένων αγωγών του γεννητικού συστήματος)

Εφ’ όσον το ιστορικό της συζύγου το επιτρέπει, το ζευγάρι μπορεί στη συνέχεια να προσπαθήσει να συλλάβει με φυσικό τρόπο.

Ιδιοπαθής Υπογονιμότητα

Αν ο ιατρός κρίνει ότι υπάρχει πιθανότητα βελτίωσης, με βάση το ατομικό ιστορικό του εξεταζομένου, ακολουθείται μια εμπειρική αγωγή. Θεραπευτικά σχήματα τέτοιου τύπου περιλαμβάνουν συνήθως την χορήγηση αντιοεξιδωτικών ουσιών.

Αν η αγωγή αποδώσει, τότε το ζευγάρι θα έχει βελτιωμένη πιθανότητα σύλληψης, είτε φυσιολογικά είτε με υποβοηθούμενο τρόπο.

Μέθοδοι Ι.Υ.Α.

Στις περιπτώσεις όπου, παρά τα θεραπευτικά μέτρα, η ποιότητα του σπέρματος παραμένει χαμηλή, προσφέρεται η εναλλακτική της υποβολής του ζευγαριού σε τεχνικές Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ), όπως η ενδομήτρια σπερματέγχυση, η κλασική μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης ή η μικρογονιμοποίηση.

Οι τεχνικές αυτές, δεν θεραπεύουν την αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας, αλλά ‘παρακάμπτουν’ το πρόβλημα, παρέχοντας στο ζευγάρι την δυνατότητα να επιτύχει γονιμοποίηση, ακόμα και όταν η ποιότητα του σπέρματος είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Δωρεά Σπέρματος – Υιοθεσία

Στις μέρες μας, η αντιμετώπιση του φαινομένου της ανδρικής υπογονιμότητας παραμένει ανέφικτη σε ελάχιστες πλέον περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι αδύνατο να βρεθούν σπερματοζωάρια στο εκσπερμάτωμα και στους όρχεις. Η ανδρική ‘στειρότητα’ χαρακτηρίζει περιστατικά όπου τα σπερματοπαραγωγικά κύτταρα των όρχεων είτε δεν αναπτύχθηκαν, είτε υπέστησαν ολική και ανεπανόρθωτη καταστροφή.

Για τα ζευγάρια αυτά, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν οικογένεια, η λύση μπορεί να είναι η εφαρμογή μεθόδων ΙΥΑ μεδωρεά σπέρματος ή η υιοθεσία.